Logo
Dobrodošli na spletnih straneh podjetja Elektro SiMB d.o.o.
Pametne Elektro Rešitve ob Pravem Času!
O Podjetju
 
Začetek ...                                                                                      Namen ...
 
- Podjetje Elektro SiMB d.o.o. so ustanovili trije                              - nuditi in tržiti pomoč, strokovnost,
  partnerji aprila 2007.                                                                       dolgoletne izkušnje.
  
- Ustanovitelji imajo 25 letne izkušnje pri izdelavi                           - vzdrževati obojestransko zaupanje in
  najrazličnejših nizkonapetostnih elektro omar.                                poštenost z naročnikom.
 
- Podjetje se ukvarja z proizvodnjo, storitvami in                           - imamo posluh za napredek in pametne
  trgovino (v tranzitu) v elektro branži.                                              rešitve.
 
                                                                                                        - sposobni smo se prilagajati in biti 
 Obrnite se na nas ...                                                                        konkurenčni.

  
                      Osnovni Podatki
 
                      Poslovni prostori : Liptovska 32,  Slov. Konjice
 
                      www.ElektroSiMB.com                     
 
                      Pisarna@ElektroSiMB.com
 
                      Matična Številka: 2263670
 
                      Davčna Številka: SI 80316280
 
                      TRR.: SI56 0600 0097 3330 212
 
 
Vaš Partner
Zaupanje
... za dolgo in obojestransko koristno sodelovanje
Poštenost
... nepogrešljiv dejavnik pri sodelovanju z partnerji

Vaš Ponudnik
Strokovnost
... potrjujejo naši kupci in dobavitelji
Pomoč
... jo ponudimo, ko jo najbolj potrebujete